Locatie

Burg. Zaneveldstraat 219, 3145 RE MAASSLUIS

Informatie

Preek: Marokkaans Arabisch + Berbers

Capaciteit mannen: 200 tot 500

Woedoe-ruimte mannen: 1

Doucheruimte mannen: 1

Capaciteit vrouwen: 50 tot 100

Woedoe-ruimte vrouwen: 1

Doucheruimte vrouwen: 1

Leslokaal: 1