Locatie

Educalaan 4, 8251 GC DRONTEN

Informatie

Preek: Marokkaans Arabisch+Berbers

Capaciteit mannen: 200 tot 500

Woedoe-ruimte mannen: 1

Doucheruimte mannen: 1

Capaciteit vrouwen: 50 tot 100

Woedoe-ruimte vrouwen: 1

Doucheruimte vrouwen: 1

Leslokaal: 1