Locatie

Westfrankelandsestraat 15, 3117 AJ SCHIEDAM

Informatie

Preek: Marokkaans Arabisch + Arabisch

Capaciteit mannen: 100 tot 200

Woedoe-ruimte mannen: 1

Doucheruimte mannen: 1

Capaciteit vrouwen: 50 tot 100

Woedoe-ruimte vrouwen: 1

Doucheruimte vrouwen: 1

Leslokaal: 1