Locatie

Archipel 1102, 8224 GZ LELYSTAD

Informatie

Preek: Arabisch+Surinaams

Capaciteit mannen: 100 tot 200

Woedoe-ruimte mannen: 1

Doucheruimte mannen: 1

Capaciteit vrouwen: 0 tot 50

Woedoe-ruimte vrouwen: 1

Boekenwinkel: 1

Leslokaal: 1